Tomáš Patočka Autodoprava, Zemní práce, Chotoviny, Sedlečko u Tábora

Máme 4 nákladní sklápěcí vozy TATRA 815 v provedení 6x6
Jsme pro Vás připraveni přepravit:

- výkopovou zeminu, na požádání zajistíme trvalé uložení,
- zahradní zeminu (ornici) včetně obstarání,
- kamenivo, štěrky, písky včetně přeprodeje *),
- sutě tříděné i netříděné,
- recykláty asfaltové (škrabanka),
- recykláty betonové na požádání i s dodáním recyklátu,
- živici, beton,
- paletové zboží **),
- panely, skruže, trubky,
- kulatinu na pilu, palivové dříví, sníh,
- zkrátka všechno, co dovedeme naložit.

*) jestliže nemáte v lomu objednávku odebereme zboží na nás a Vy nám
    jej zaplatíte s dopravou najednou
**) vozidlo je uzpůsobeno na nakládku palet vysokozdvižným vozíkem
Dálnice D3
Železniční koridor
Kanalizace ŽST Chotoviny
ŽST Chotoviny
Přeložka plynovodu
Suť na recyklaci
Silniční propustek
Vodoměrná šachta
Kanalizace
Demolice silničního propustku
Na stavbě C-Energi
Rypadlo ORTAS
Výtlačný vodovodní řad
Protipovodňová opatření Tábor
Okopání domu
Výkop pro kanalizaci
Drenáže
Dešťová kanalizace
Terénní úpravy
Tel./fax 381 284 185
mobil: 777 191 979
IČ: 62549529
Tomáš PATOČKA
Sedlečko 18, Chotoviny
patocka.tom@tiscali.cz
DIČ: CZ7304102520
©
Zavřít