Tomáš Patočka Autodoprava, Zemní práce, Chotoviny, Sedlečko u Tábora

Nabízíme realizaci kompletních stavebních objektů
- Zdarma a nezávazně vypracujeme kvalitní cenovou nabídku podle
  výkazu výměr (projektu). V případě menších staveb vytvoříme rozpočet
  na práce podle požadavků zákazníka.
- Postavíme veškeré přípojky včetně pokládky produktovodů a jejich
  zkoušek.
- Vyřídíme povolení na úřadech (zvláštní užívání a podobné), zajistíme
  dopravní značení včetně DIO.
- Umíme zrekonstruovat cesty polní, lesní, propustky, náspy, vyhloubíme
  základy včetně realizace desky, položíme zámkové a žulové dlažby,
  živičné povrchy po překopech, zajistíme protlaky nebo řízené podvrty,
  kamerové prohlídky potrubí se záznamem a pod.
- Zrealizujeme zdroje vody jak vrtané, tak kopané, včetně výstroje
  a vyhledání vhodné polohy vrtu nebo studně hydrogeologem, zařídíme
  veškerá povolení, rozbor vody atd.
- Disponujeme mnoho let stabilním týmem vyzkoušených pracovníků,
  kteří udělají vše proto, abyste se k nám vrátili nebo nás doporučili dál.
Dálnice D3
Železniční koridor
Kanalizace ŽST Chotoviny
ŽST Chotoviny
Přeložka plynovodu
Suť na recyklaci
Silniční propustek
Vodoměrná šachta
Kanalizace
Demolice silničního propustku
Na stavbě C-Energi
Rypadlo ORTAS
Výtlačný vodovodní řad
Protipovodňová opatření Tábor
Okopání domu
Výkop pro kanalizaci
Drenáže
Dešťová kanalizace
Terénní úpravy
Tel./fax 381 284 185
mobil: 777 191 979
IČ: 62549529
Tomáš PATOČKA
Sedlečko 18, Chotoviny
patocka.tom@tiscali.cz
DIČ: CZ7304102520
©
Zavřít